Profil nabywcy

 

Edycja danych profilu nabywcy krok po kroku

W celu edycji danych nabywcy należy przejść do profilu nabywcy kilkając na nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie wybierając z listy „Profil”:

Dane firmowe

W sekcji tej możemy edytować możliwość przyjmowania przesyłek monitorowanych SENT – w tym celu kliknij na ikonę ołówka

W oknie edycji wybierz „Tak” lub „Nie” a następnie zatwierdź swój wybór klikając „Zapisz”:

Dane użytkownika

Aby edytować adres mail kliknij ikonę ołowka:

W oknie edycji wprowadź hasło oraz nowy mail:

Po kliknięciu „Dalej” zostanie wysłany adres mail wraz z linkiem potwierdzającym nowy adres e-mail:

O pomyślnej zmianie Twojego adresu mail poinformuje Cię kolejna wiadomość:

W celu zmiany hasła analogicznie kliknij w ikonę ołówka, a następnie zdefiniuj nowe hasło:

Na Twój adres mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zresetowanie hasła:

Ponownie klikając ikonę ołówka w kolejnym polu sekcji dane użytkownika możesz dokonać zmian danych osobowych:

Adresy wysyłkowe

Zdefiniowane adresy wysyłkowe można edytować bądź usunąć klikając w odpowiednią ikonę:

Aby zdefiniować nowy adres wysyłkowy kliknij „Dodaj nowy adres” po prawej stronie sekcji:

Następnie wprowadź nowy adres uzupełniając kolejno pola:

Profil nabywcy
Przewiń do góry